• 12 WRZ 22

  Szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w r.a. 2022/2023

  Szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w r.a. 2022/2023 (szkolenie w języku polskim)

  Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku jest obowiązkowe i składa się z dwóch części. Szkolenia teoretycznego i praktycznego.

   

  STUDIA STACJONARNE:

  I stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

  II stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne

  Studia jednolite magisterskie 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

   

  STUDIA NIESTACJONARNE:

  I stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne

  II stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne

  Studia jednolite magisterskie 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne

   

  SZKOŁA DOKTORSKA

  Studenci 1 roku realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

   

  SZKOLENIE TEORETYCZNE

  Szkolenie odbywa się na platformie MS TEAMS

  Szkolenie rozpoczyna się w dniu 28 września a kończy w dniu 21 października 2022.

  Kody dostępów do zespołów:

  BHP stacjonarne: rixtpqg

  BHP niestacjonarne oraz st. stacjonarne II stopnia: pyx5jxs

  BHP Szkoła Doktorska: xl22mjc

   

  SZKOLENIE PRAKTYCZNE

  Szkolenie w dniach 3-21 października 2022 odbywa się w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie (sala 30 A).

  Szkolenia w grupach do 38 osób.

  Przed rozpoczęciem szkolenia każdy student powinien zgłosić się w punkcie rejestracyjnym w przedsionku budynku w celu weryfikacji na liście obecności.

   

  Szkolenie BHP dla studentów w języku angielskim odbędzie się w grudniu 2022 r.

  Szczegółowe informacje zostaną podane na początku grudnia 2022.

   

  Wpisów zaliczeń dokonują dydaktycy prowadzący szkolenie tj.

  mgr Maria Adamczyk – WNŚiP, WNS, WKFiZ, WT

  mgr Apoloniusz Kurylczyk – WH, WEFiZ, WPiA