• 15 LUT 23

  Szkolenie bhp dla studentów 1 roku w sesji poprawkowej 2022/2023

  Szanowni Państwo,

  informujemy o ostatnich dostępnych terminach W SESJI POPRAWKOWEJ zrealizowania obowiązkowego szkolenia bhp dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych.

   

  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA:

  Szkolenie praktyczne: 27 lutego 2023 godz. 9.00-10.00, sala 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie.

  Szkolenie teoretyczne: dostępne na platformie MS TEAMS kod dostępu do zespołu: pyx5jxs

   

  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE, SZKOŁA DOKTORSKA, ODDZIAŁ PARADYŻ I KOSZALIN WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO:

  Szkolenie praktyczne: 27 lutego 2023 godz. 10.00-11.00, sala 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie.

  Szkolenie teoretyczne: dostępne na platformie MS TEAMS kod dostępu do zespołu: rixtpqg

   

  STUDIA STACJONARNE SZKOLENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (pierwszy i drugi stopień, jednolite magisterskie, Szkoła Doktorska):

  Szkolenie praktyczne: 27 lutego 2023 godz. 11.00-12.00, sala 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie.

  Szkolenie teoretyczne: dostępne na platformie MS TEAMS kod dostępu o nazwie BHP/OHS english version: 8iltnk2