• 08 LUT 23

  Szkolenie bhp dla studentów 1 roku w języku angielskim

  Szkolenie bhp dla studentów 1 roku w języku angielskim (dotyczy również studentów Szkoły Doktorskiej):

  Szkolenie praktyczne  27.02.2023 r. w godz. 11.00-12.00, budynek Geocentrum ul. Mickiewicza 16, sala 30 A.

  Szkolenie teoretyczne jest dostępne na platformie MS TEAMS kod do zespołu o nazwie BHP/OHS english version: 8iltnk2

   

  Health and safety training for 1st year students in English:

  Practical training 27.02.2023, 11.00-12.00, Geocentrum building, 16 Mickiewicza Street, room 30 A.

  Theoretical training MS TEAMS platform code for the team  BHP / OHS english version: 8iltnk2