• 06 LIS 19

  Szkolenie BHP dla pracowników

  Szanowni Państwo,
  zapraszamy pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego do odbycia okresowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia są obowiązkowe i odbywają się co pięć lat.
  Szkolenie należy zrealizować on-line w terminie
  od 12 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.
  Aby odbyć szkolenie należy na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Edukacji w zakładce Szkolenia wybrać kolejną zakładkę „Szkolenia dla pracowników”, a następnie poprzez link przejść na stronę
  https://bhp-pracownicy.univ.szczecin.pl i zalogować się poprzez swoją pracowniczą pocztę email (usz.edu.pl).
  Dalej należy postępować zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami, zapoznać się z materiałami szkoleniowymi oraz rozwiązać test.
  Osoby pełniące funkcje kierownicze muszą dodatkowo zapoznać się z materiałami dla kadry kierowniczej.
  Zaświadczenia o ukończeniu obowiązkowego okresowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostaną wydane przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji.
  UWAGA! Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie adresu poczty służbowej w domenie usz.edu.pl Osoby, które nie posiadają jeszcze tego adresu proszone są o kontakt z Uczelnianym Centrum Informatycznym:
  pan Bartosz Krefta, bartosz.krefta@usz.edu.pl, tel. 91 444 10 01.
  W razie pytań prosimy o kontakt: Inspektorat BHP i OP
  Kierownik mgr inż. Ewa Matuszczak tel. 444 11 96
  lub UCE, ul. Wawrzyniaka 15, tel. 444 38 16 lub uce@univ.szczecin.pl