SZKOLENIA BHP dla studentów i DOKTORANTÓW I roku studiów

w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów:
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

UWAGA!!!

Szkolenie BHP składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

 Terminy:

 1. Część teoretyczna szkolenia BHP realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

 1. Część praktyczna szkolenia BHP realizowana jest na Wydziale nauk o Ziemi

od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.*

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do części praktycznej szkolenia BHP jest zaliczenie szkolenia teoretycznego (e-learningowego) BHP poprzez indywidualne konto studenta w  e-dziekanacie.

http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

Przebieg szkolenia

 1. W celu rozpoczęcia szkolenia należy zalogować się na indywidualnym koncie studenta/doktoranta w edziekanacie, a następnie wybrać zakładkę „Szkolenie bhp” w terminie po 6 listopada 2017 r.
 2. Szkolenie teoretyczne odbywa się e-learningowo i składa się z pięciu modułów
  (1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, 2. Bhp w pomieszczeniach uczelni, 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy 4. Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska).
 3. Po zapoznaniu się z treściami szkolenia teoretycznego (e-learningowego) bhp z części teoretycznej należy przystąpić do testu zaliczeniowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik szkolenia przystępuje do części praktycznej szkolenia BHP.
 4. Jeżeli student nie zaliczy testu zaliczeniowego z części teoretycznej (e-learningowej) w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 5. Część teoretyczna szkolenia BHP realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
 6. W celu odbycia szkolenia praktycznego należy zalogować się do systemu zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 1.
 7. Szkolenie praktyczne BHP odbywa się na Wydziale nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16.
 8. Szkolenie praktyczne BHP polega na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej
 9. Część praktyczna realizowana jest od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.
 10. Jeżeli student nie zaliczy testu szkolenia praktycznego w pierwszym podejściu przysługują mu kolejne, dodatkowe podejścia aż do osiągnięcia pełnej efektywności.
 11. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części praktycznej jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.
 12. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu zaliczeniowego na platformie e-lerningowej student zalicza test poprawkowy w ustalonym przez organizatorów terminie sesji poprawkowej.
 13. Zaliczenie szkolenia bhp jest odnotowywane przez upoważnianego pracownika dziekanatu w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta poprzez wbicie pieczątki „szkolenie bhp zaliczono” i następuje po zdaniu indeksu i karty na koniec sesji poprawkowej semestru zimowego.
 14. Student lub uczestnik studiów doktoranckich, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę e-learningową, powinien skontaktować się z p. mgr Mariuszem Sikorą do dnia 30 listopada 2017 r. (e–mail: mariusz.sikora@usz.edu.pl) z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.
 15. W przypadku braku dostępu do szkolenia elerningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres konrad.mielko@usz.edu.pl z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

 

Podstawa Prawna

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

ZAŁĄCZNIK 1. Rejestracja w systemie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej (praktyczne szkolenie BHP)

 

 1. Zarejestruj się na stronie http://system.wopr.szczecin.pl

 

W formularzu rejestracyjnym podaj:

 • Swoje imię i nazwisko
 • Adres e-mail (pamiętaj, że zakładasz swoje prywatne konto w systemie, używaj imiennego adresu, nie takiego do którego dostęp ma więcej osób niż Ty)
 • Przepisz kod z obrazka

 

 1. Wciśnij guzik załóż konto i potwierdź poprawność danych.
 2. Na Twój adres email zostanie wysłana informacja z hasłem do pierwszego logowania.
 3. Po zalogowaniu się w systemie będziesz widzieć swój „Pulpit”. Tu będą pojawiać się najważniejsze informacje wymagające Twojej uwagi.

 

 

 1. Aby zapisać się na szkolenie wejdź w zakładkę „Szkolenia”  ->  „Zapisz się na szkolenie”. W tym miejscu będą pojawiać się szkolenia w których możesz wziąć udział.

 

 1. W celu zapisania się na szkolenie wybierz termin oraz wciśnij funkcję „Zapisz się na to szkolenie”  a następnie potwierdź chęć uczestnictwa przyciskiem „Zapisz”.
 2. Niektóre szkolenia wymagają spełnienia określonych warunków. Zapoznaj się z nimi oraz kliknij w „Spełnij warunek”. Jest to niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Jeśli będziesz miał problem z rejestracja do szkolenia praktycznego z BHP prześlij informację na adres  rl@wopr.szczecin.pl

Do zobaczenia na szkoleniu praktycznym z BHP!

Informacji w sprawach merytorycznych szkolenia teoretycznego (e-learningowego) z BHP udziela:

mgr Mariusz Sikora, wykładowca.

Uniwersyteckie Centrum Edukacji, ul.Wawrzyniaka 15

mariusz.sikora@usz.edu.pl

dyżur: czwartek 12.15-13.00 ( pok. nr 208).

Informacji w razie problemów technicznych dostępu do szkolenia teoretycznego (e-learningowego) z BHP udziela:

UCI Sekcja Uczelnianych Systemów Informatycznych

administrator systemów e-learningowych mgr Konrad Mielko

91 444 10 57, konrad.mielko@usz.edu.pl

Administracja US, pokój 322