Szkolenie BHP dla pracowników

Szanowni Państwo,

zapraszamy  pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego do odbycia okresowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia są obowiązkowe i odbywają się co pięć lat.

Szkolenie należy zrealizować on-line w terminie
od 12 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

Aby odbyć szkolenie należy na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Edukacji w zakładce Szkolenia wybrać kolejną zakładkę „Szkolenia dla pracowników”, a następnie poprzez link przejść na stronę
https://bhp-pracownicy.univ.szczecin.pl i zalogować się poprzez swoją pracowniczą pocztę email (usz.edu.pl).
Dalej należy postępować zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami, zapoznać się z materiałami szkoleniowymi oraz rozwiązać test.
Osoby pełniące funkcje kierownicze muszą dodatkowo zapoznać się z materiałami dla kadry kierowniczej.

Zaświadczenia o ukończeniu obowiązkowego okresowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostaną wydane przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji.

UWAGA! Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie adresu poczty służbowej w domenie usz.edu.pl Osoby, które nie posiadają jeszcze tego adresu proszone są o kontakt z Uczelnianym Centrum Informatycznym:
pan Bartosz Krefta, bartosz.krefta@usz.edu.pl, tel. 91 444 10 01.

W razie pytań prosimy o kontakt: Inspektorat BHP i OP
Kierownik mgr inż. Ewa Matuszczak tel. 444 11 96
lub UCE, ul. Wawrzyniaka 15, tel. 444 38 16 lub uce@univ.szczecin.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Zarządzenie Nr 12-2017 JM Rektora US w spr. szkoleń bhp prac.

Załączniki do Zarządzenia Nr 12- 2017 JM Rektora US w spr. szkoleń bhp