Terminy dodatkowego szkolenia BHP dla kadry kierowniczej US.

Szanowni Państwo, informujemy o dodatkowym szkoleniu BHP dla kadry kierowniczej, które można realizować w niżej podanych terminach:

 • szkolenie teoretyczne on-line w dniach od 22 lutego do 10 marca 2018 r.
 • szkolenie praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w dniu 15 marca 2018 r., godz. 13:00 i 14:00 (zapisy wyłącznie przez platformę e-learningową).  Szanowni Państwo zalecamy przyjście na szkolenie praktyczne w stroju umożliwiającym swobodne schylanie się.

 

Terminy dodatkowego szkolenia BHP dla pracowników WKFiPZ oraz SWFiS Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szanowni Państwo,

uruchomione zostało dodatkowe szkolenie BHP w terminach:

 • szkolenie teoretyczne on-line w dniach od 22 lutego do 10 marca 2018 r.

szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej w dniu 15 marca 2018r., godz. 13:00 i 14:00 (zapisy wyłącznie przez platformę e-learningową). Szanowni Państwo zalecamy przyjście na szkolenie praktyczne w stroju umożliwiającym swobodne schylanie się.

https://bhp-pracownicy.univ.szczecin.pl/


 

SZKOLENIA BHP dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie odbywa się co pięć lat i jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników US.

Podstawowe Szkolenie BHP dla wszystkich pracowników US składa się z dwóch części:

 • teoretycznej – realizowanej on-line na platformie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • praktycznej (szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej) – realizowane w Rescue LAB, ul. Mickiewicza 16 a, wejście E.

Osoby pełniące funkcje kierownicze muszą dodatkowo odbyć Szkolenie dla kadry kierowniczej US.

 TERMINY

Szkolenia BHP będą dostępne on-line w terminiach:

1.

–   od 7  do 29 grudnia 2017 r. – dla kierowników jednostek i obiektów US,

– od 12 grudnia 2017 r.  do 12 stycznia 2018 r. – dla wszystkich pracowników WKFiPZ i SWFiS

2.

Informacja o terminach szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej będzie dostępna po zaliczeniu testu.

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP zostaną wydane przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji i przekazane do Działu Spraw Osobowych.

PRZEBIEG SZKOLENIA

W celu rozpoczęcia szkolenia należy zalogować się na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Edukacji. Należy  wybrać zakładkę „Szkolenia dla pracowników”, a następnie dokonać  logowania do szkolenia                    https://bhp-pracownicy.univ.szczecin.pl/.

Odbywa się  ono za pomocą loginu i hasła do uniwersyteckiej poczty elektronicznej [ZAŁĄCZNIK]. Po zalogowaniu należy wybrać  – Szkolenie BHP dla wszystkich pracowników. Osoby pełniące funkcje kierownicze dodatkowo muszą wybrać Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej.

 1. Aby odbyć Szkolenie BHP dla wszystkich pracowników należy:
 • zapoznać się ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi.
 • rozwiązać test kontrolny składający się z 21 pytań (warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na minimum 11 pytań). Uwaga: test można powtórzyć trzy razy.
 • po zaliczeniu testu wyświetli się okienko pozwalające zarejestrować się na szkolenie praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (istnieje możliwość wyboru terminu szkolenia). Szkolenie polega na wykonaniu pod kierunkiem ratowników czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej.
 • po odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej informacja o ukończeniu całości szkolenia zostanie automatycznie przekazana do UCE, które w terminie dwóch tygodni wystawi zaświadczenia potwierdzające odbycie tego szkolenia. Zaświadczenia (oryginał i kopia) zostaną przekazane do Działu Spraw Osobowych.

 

 1. Aby odbyć Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej US należy:
 • zapoznać się ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi,
 • rozwiązać test kontrolny składający się z 6 pytań (warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na minimum 4 pytań),
 • po zaliczeniu testu informacja o ukończeniu całości szkolenia zostanie automatycznie przekazana do UCE, które w terminie dwóch tygodni wystawi zaświadczenia potwierdzające odbycie tego szkolenia. Zaświadczenia (oryginał i kopia) zostaną przekazane do Działu Spraw Osobowych.
 1. W przypadku braku dostępu do szkolenia e-learningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres konrad.mielko@usz.edu.pl z opisem problemu.
 2. W sprawach merytorycznych dotyczących szkolenia prosimy o kontakt: Uniwersyteckie Centrum Edukacji, ul. Wawrzyniaka 15, tel. 444 38 16 lub uce@univ.szczecin.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Zarządzenie Nr 12-2017 JM Rektora US w spr. szkoleń bhp prac.

Załączniki do Zarządzenia Nr 12- 2017 JM Rektora US w spr. szkoleń bhp