• 25 WRZ. 20

  SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

  SZKOLENIA BHP
  DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW
  W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

  Szanowni Państwo,
  zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
  Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
  I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim.
  Szkolenie kończy się zaliczeniem (bez oceny i punktów ECTS). W przypadku dwukrotnego niezaliczenia testu on-line lub nieobecności na części praktycznej, student zalicza test poprawkowy w ustalonym przez organizatorów terminie sesji poprawkowej.
  PODSTAWA PRAWNA
  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

  • Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
  Szkolenia odbędą się w trakcie Dni Adaptacyjnych zgodnie z Harmonogramem. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
  Warunkiem ukończenia szkolenia BHP jest zaliczenie testu teoretycznego oraz ćwiczeń praktycznych z pierwszej pomocy. Instrukcja dla uczestników szkolenia poniżej.

  • Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia oraz studiów doktorskich
  odbędą szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning). Terminy szkolenia zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.

  INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA BHP
  Zanim przyjdziesz na szkolenie BHP dobrze się przygotuj!
  W domu:
  1. Sprawdź godzinę i datę swojego szkolenia BHP*:
  *Osoby, które nie przyjdą na godzinę określoną w harmonogramie będą mogły zaliczyć szkolenie dopiero w sesji poprawkowej.
  [Harmonogram szkoleń znajdziesz poniżej]

  2. Pobierz na smartfon mobilną aplikację MS Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app )

  3. 1 października weź udział w webinarium z obsługi MS Teams: zaloguj się do systemu (stud@usz.edu.pl ), sprawdź funkcjonalność i zadawaj pytania.

  A. PRZEBIEG SZKOLENIA TEORETYCZNEGO
  W domu:
  1. Zapoznaj się z dostępnymi materiałami szkoleniowymi (Moodle https://e-studia.usz.edu.pl/ )
  Materiały szkoleniowe składają się z modułów (1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, 2. Bhp w pomieszczeniach uczelni, 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy 4. Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska). Możesz sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując dostępny na platformie przykładowy test.
  Właściwy test rozwiążesz podczas szkolenia praktycznego logując się do aplikacji mobilnej MS Teams. Jak nie czujesz się pewnie to przećwicz logowanie w domu.
  Zadbaj o naładowanie smartfona.

  2. Po zaliczeniu testu zostaniesz skierowany na zaliczenie części praktycznej.

  B. PRZEBIEG SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
  Idąc na swój termin szkolenia praktycznego:
  1. Ubierz się wygodnie do ćwiczeń praktycznych na fantomach (jeśli masz długie włosy zabierz gumkę do włosów).

  2. Zapoznaj się z oświadczeniem Covid [pobierz pdf]
  (Oświadczenia nie musisz drukować – potwierdzisz jego zapisy podpisując się na zbiorczym oświadczeniu, że jesteś zdrowy zanim zostaniesz wpuszczony na zajęcia).

  3. Zadbaj o siebie i innych: weź swój długopis i załóż maseczkę.

  4. Znajdź nas: ul. Mickiewicza 16A – obiekt Geocentrum znajdujący się od strony parkingu za budynkami głównymi Campusa Mickiewicza 16- 18
  – szukaj oznaczeń szkolenie BHP US RescueLab [loga]: https://goo.gl/maps/nwEL2i3jUoGhb2AYA

  5. Zgłoś się do stolika akredytacyjnego przed budynkiem z założoną maseczką i podpisz oświadczenie Covid. Następnie zapamiętaj nadany numer na szkolenie i udaj się do wskazanej sali wykładowej.

  6. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej dostaną scenariusz zaliczenia praktycznego dostosowany do możliwości zaliczenia.

  7. Zaliczenie testu teoretycznego odbywa się on-line w MS Teams, a ćwiczenia praktyczne w specjalnie przygotowanej sali ćwiczeń. Każdy z uczestników samodzielnie będzie dezynfekował fantomy przygotowanymi preparatami wg instrukcji podawanych przez wykładowców.

  W razie pytań lub wątpliwości możesz się z nami skontaktować mailowo: maria.adamczyk@usz.edu.pl lub apoloniusz.kurylczyk@usz.edu.pl
  lub FB: https://www.facebook.com/RescueLab/

  HARMONOGRAM SZKOLENIA BHP