Góra

Uniwersyteckie
Centrum
Edukacji

  • 08 LUT 23

  Szkolenie bhp dla studentów 1 roku w języku angielskim

  Szkolenie bhp dla studentów 1 roku w języku angielskim (dotyczy również studentów Szkoły Doktorskiej): Szkolenie praktyczne  27.02.2023 r. w godz. 11.00-12.00, budynek Geocentrum ul. Mickiewicza 16, sala 30 A. Szkolenie teoretyczne jest dostępne na platformie MS TEAMS kod do zespołu o nazwie BHP/OHS english version: 8iltnk2   Health and safety training for 1st year students in English: Practical

  • 08 LUT 23

  Szkolenie bhp dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz Szkoły Doktorskiej

  Szanowni Studenci, informujemy o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia bhp dla studentów studiów stacjonarnych 1 roku: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz Szkoły Doktorskiej. Szkolenie praktyczne Termin szkolenia: 10.02.2023r., godz. 10.00-11.00, sala 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie Szkolenie teoretyczne Dostępne na Platformie MS TEAMS, kody do zespołów: – st. stacj. pierwszego stopnia

  • 07 LUT 23

  szkolenie bhp dla studentów 1 roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych.

  Szanowni Studenci studiów stacjonarnych, 1 roku drugiego stopnia informujemy o ostatnim terminie obowiązkowego, praktycznego szkolenia bhp, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r. w godz. 9.00 – 10.00 w sali 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie. Szkolenie teoretyczne jest dostępne na platformie: MS TEAMS st. stacjonarne II stopnia kod

  • 10 STY 23

  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników US

  Szanowni Państwo, szkolenie okresowe BHP można odbyć w formie samokształcenia kierowanego na platformie e-learningowej US. Każdy pracownik US otrzymał indywidualny link do szkolenia, ale można również skorzystać z podanych niżej linków do szkoleń. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną wydane przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji. Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami Link: https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=540 Klucz