Pracownicy

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji

dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

malgorzata.machalek@usz.edu.pl

Konsultacje – środa: 10:00-10:45 i 15:30-16:15 ( Wydział Humanistyczny, s.147)

Sekretariat

mgr. inż. Monika Pach-Sadowska

tel. 91 444 38 16 e-mail: uce@univ.szczecin.pl, uce@usz.edu.pl

pokój 203

Dział Praktyk

Anna Lipińska tel. 91 444 38 17, e-mail: anna.lipinska@univ.szczecin.pl

pokój 203

Pracownicy dydaktyczni

PSYCHOLOGIA

dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US

slawomira.gruszewska@usz.edu.pl

Konsultacje – czwartek: 17:45 -19:15 (Wydział Humanistyczny)

dr Wiesław Matys

wieslaw.matys@usz.edu.pl

Konsultacje – poniedziałek: 16:15-17:15 ( UCE, pok. 208)

dr Bartosz Wojciechowski

bartosz.wojciechowski@usz.edu.pl

Konsultacje – czwartek: 10:00-11:30 ( UCE, pok. 208)

PEDAGOGIKA

dr Lidia Horyń

lidia.horyn@usz.edu.pl

Konsultacje – poniedziałek: 13:15-14:15 ( UCE, pok. 208)

dr Edyta Kopaczewska

edyta.kopaczewska@usz.edu.pl

Konsultacje – wtorek: 15:00-16:00 ( UCE, pok. 207)

dr Zofia Kuczyńska

zofia.kuczynska@usz.edu.pl

Konsultacje – wtorek: 15:00-16:00 ( UCE, pok. 207)

SZKOLENIA BHP

mgr Mariusz Sikora

mariusz.sikora@usz.edu.pl

Punkt Pomocy Psychologicznej

dr Wiesław Matys

dr Bartosz Wojciechowski

rejestracja: tel. 0 91 444 38 18