O Uniwersyteckim Centrum Edukacji

W dniu 22.12. 17 r. Uniwersyteckie Centrum Edukacji będzie nieczynne.

Uniwersyteckie Centrum Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie jest uczelnianą jednostką organizacyjną o charakterze międzywydziałowym.

Celem działalności uce jest prowadzenie kształcenia:

– w formie studiów dziennych studentów zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego;

– w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przysposobienia przeciwpożarowego,

realizowane w ramach zajęć dydaktycznych;

– w formie studiów podyplomowych na kierunkach:

– logopedia i terapia pedagogiczna,

– organizacja i zarządzanie w oświacie,

– edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek

edukacji i kultury,

– etyka w szkole,

– profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu – socjoterapia,

– bhp i systemy zarządzania bezpieczeństwem,

– wychowanie prorodzinne i seksualne.

Prowadzimy również podyplomowe studia pedagogiczne dla osób pragnących zdobyć

kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

– w formie szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych

i kulturalnych z zakresu pierwszej pomocy

–  w formie innych kursów i szkoleń.