Dział praktyk Uniwersytetu Szczecińskiego zajmuje się organizacją praktyk nauczycielskich.

Podstawą wysłania studenta na praktykę jest otrzymanie pisma z Dziekanatu informującego o kierunku po którym student nabywa uprawnienia nauczycielskie.

Zadania Działu praktyk:

– rozmowy z dyrektorami szkół szczecińskich w sprawie organizacji praktyk nauczycielskich

– przygotowanie list rozmieszczenia studentów na praktyce

– przyjmowanie zgłoszeń od studentów na odbycie praktyk za zgodą Dyrektora szkoły proponowanych przez nich szkołach

– przygotowanie imiennych list studentów na praktykę w poszczególnych szkołach

– przygotowanie skierowań do szkół i wysłanie kompletu dokumentów ( skierowanie +program praktyki +opinia +umowa – zlecenie dla nauczyciela) dotyczących praktyk nauczycielskich

– wysłanie dokumentacji do szkół

– przygotowanie praktyk dla studentów w trybie indywidualnym ( realizujących indywidualny tok studiów, wracających z urlopów)

– rozliczanie umów – zleceń nauczycieli u których studenci odbywali praktykę

– rozliczanie opiekunów praktyk i odesłanie sprawozdań z praktyk i zaliczonych opinii do Dziekanatów do teczek studentów.

Kontakt:

Anna Lipińska

tel. 91 444 3817

anna.lipinska@usz.edu.pl

W piątek dział praktyk jest nieczynny.