• 27 STY 22

  BHP dla studentów, którzy jeszcze nie zrealizowali szkolenia i nie uzyskali zaliczenia

  Szkolenie bhp dla wszystkich studentów pierwszego roku odbędą się wyłącznie on-line na platformie MS Teams.

  Platforma szkoleniowa będzie aktywna od 28.01.2022 od godz. 8.00 do 25.02.2022 do godz. 23.00.

  Szkolenie bhp jest obowiązkowe, aby zaliczyć szkolenie należy pozytywnie zdać test bhp.

   

  Kody dostępu do szkolenia w MS TEAMS.

  21/22 BHP 28.01-25.02 st. stacjonarne I stopień kod: 0kfz8vl

  21/22 BHP 28.01-25.02 st. niestacjonarne i stacjonarne II stopnia kod: f22tfnv

  21/22 BHP SZKOŁA DOKTORSKA kod: soult6f

   

  BHP w języku angielskim kod do zespołu:

  21/22 BHP/OHS english version code: gjf3e4r

  INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

  1. Otwórz aplikację MS Teams.
  2. Kliknij w zakładkę Zespoły (pasek boczny z lewej strony);
  3. Kliknij Dołącz do zespołu lub utwórz nowy (prawy górny róg);
  4. Dołącz do zespołu wpisując kod (Kody dostępu podane są poniżej);

  Szkolenie:

  1. Wybierz odpowiedni zespół BHP
  2. kliknij w Pliki, aby zapoznać się z materiałami: teoria Moduły I-V, praktyka – film instruktażowy BLS w covid, poster pierwsza pomoc w Covid, prezentacja obsługa AED; obejrzyj wykład BHP i ergonomia – wykład;
  3. Rozwiąż test zaliczeniowy Test BHP.