Góra

Uniwersyteckie
Centrum
Edukacji

  • 09 LIP 20

  Konkurs na stanowisko Adiunkta dydaktycznego w Uniwersyteckim Centrum Edukacji

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta dydaktycznego w Uniwersyteckim Centrum Edukacji liczba etatów: 1 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Konkurs jest pierwszym etapem

  • 18 CZE 20

  Szkolenie bhp dla studentów on-line

  Szanowni Państwo, informujemy, że uruchomiona została platforma szkoleniowa bhp dla studentów. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki. Szkolenie jest dostępne od 17 czerwca 2020 roku

  • 17 KWI 20

  Punkt Pomocy Psychologicznej

  Punkt Pomocy Psychologicznej nie zawiesił działalności, jednak ze względu na pandemię koronawirusa prowadzone są wyłącznie konsultacje telefoniczne lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Studenci oraz pracownicy US, którzy przeżywają obecnie trudne chwile i potrzebują wsparcia psychologicznego mogą kontaktować się w celu uzgodnienia terminu konsultacji w czwartki pod numerem tel. 91 444 3818 oraz przez cały tydzień mailowo

  • 16 MAR 20

  Konsultacje pracowników Uce

  Konsultacje pracowników UCE pod numerami telefonów: (91) 4443816, (091)4443817 w godzinach: Dyrektor UCE dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US Czwartek 12.00-13.00     malgorzata.machalek@usz.edu.pl   dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US Czwartek 14.00-15.00     slawomira.gruszewska@usz.edu.pl   dr Zofia Kuczyńska Wtorek 11.00-12.00     zofia.kuczynska@usz.edu.pl   dr Edyta Kopaczewska Poniedziałek 10.30-11.30, Piątek 11.00-12.00