Góra

Uniwersyteckie
Centrum
Edukacji

  • 23 LIS 18

  Szkolenie BHP dla pracowników.

  Zapraszamy na szkolenie BHP dla pracowników US,  szczegółowe informacje w zakładce szkolenia dla pracowników.

  • 16 LIS 18

  Szkolenie BHP dla studentów I roku

  Zapraszamy na szkolenie BHP dla studentów I roku szczegółowe informacje w zakładce szkolenia dla studentów: Szkolenia dla Studentów  

  • 28 WRZ 17

  Zapraszamy na studia podyplomowe

  LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Kontakt:  tel. 91 444 38 16 BHP i SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Nowy Program zgodny z  Polską Ramą Kwalifikacji. Kontakt: tel. 91 444 38 16  Szczegóły: http://www.podyplomowe.usz.edu.pl/kierunki/wydzial/174